Adopterades solidaritetsfond

Idén bakom nya ”Adopterades solidaritetsfond” är att gå samman med alla adopterade som vill söka efter sina biologiska föräldrar i Indien

Tillsammans kan vi få stor kraft.

Utmaningen är formidabel: Att hitta vår riktiga identitet kan vara som att söka efter en nål i en höstack. Att navigera i den indiska byråkratin kräver all vår skicklighet och erfarenhet. Att ta itu med fall som IMH (International Mission of Hope) tar år av uthållighet.

Vi gillar inte att ta betalt av adopterade för vår tid, men vi måste för att kunna arbeta. För att göra det så rättvist som möjligt för adopterade så tar vi nu ut samma avgift för alla.

Vi ber också alla att skicka in sina adoptionshandlingar till oss för en första bedömning, så vi kan undvika att jaga falska spår. I vissa fall är det omöjligt att hitta en förälder.


Fonden kommer att fungera så här: Alla adopterade som är berättigade ett sökande kommer först att betala ett schablonbelopp på 2500 EUR, och sedan 200 EUR per månad i sju år. *

Sammanlagda kommer de här bidragen täcka våra kostnader för det omfattande arbetet med att organisera sökanden. Vissa sökanden tar år.


Vårt mål är att göra jobbet så bra att vi inte längre behövs. Fonden kommer möjliggöra för oss att utöva påtryckningar på den indiska regeringen till att godkänna en legalisering som gör det obligatoriskt att göra alla adoptionsregister tillgängliga.

Anlita oss…