Förklaring av kostnaderna

Syftet med den här sidan är att förklara för våra anhängare vart deras pengar tar vägen. Det är också ett bra sätt att beskriva våra tjänster.

De månatliga kostnaderna är självklara; de rörliga kostnaderna är tillfälliga och de direkta kostnaderna är de som direkt kopplas till sökandet. ARC’s söktjänst skulle inte vara möjlig utan alla dessa tre kategorier.

Här är de största kostnaderna för vår verksamhet baserad i Pune i Indien:

Månatliga kostnader:
– Kontorshyra
– Lön till ARC’s personal
– Bokföring, redovisning och revision
– Underhåll av vår hemsida

Rörliga kostnader:
– Avgifter för socialarbetare och andra yrkesverksamma
– Rättsfall
– Juridiska avgifter

Lobbyverksamhet/förespråkande av adopterades rättigheter
– PR/Omvärldsrelationer (hantera media)
– Arrangera möten för adopterade på olika platser
– Deltagande i relevanta konferenser och workshops
– Hantera fall av sexuella övergrepp mot barn

Direkta kostnader:
– Intag
– Rådgivning
– Granskning av dokument
– Avtal
– Gruppering av sökärenden
– Resa och boende (kostnaderna för ARC’s personal som reser till olika platser i Indien)

Vänligen kontakta oss för mer information