Frågor och svar

Fragor Och Svar

F: Kan ni hjälpa mig att hitta min indiska familj?
S: Ja. Anlita oss så kommer vi hjälpa dig att hitta din indiska familj.

F: Varför är det så svårt att söka i Indien?
S: Det är en lång historia. Kort sagt så är de som är ansvariga för förvaringen av våra adoptionshandlingar (våra identiteter) inte villiga att samarbeta med adopterade. Främst är det barnhemmen i Indien som är ansvariga för att på ett säkert sätt förvara våra handlingar. Men de vill inte att vi ska få reda på sanningen om vår adoption, eftersom det ofta förekommer så kallade oegentligheter (med andra ord, olagligheter). Ibland har barnhemmet stängt ner, flyttat eller så saknas dokumenten.

Det här gäller inte bara i Indien, utan är ett globalt problem. Även myndigheterna i våra hemländer och adoptionsbyråerna har en benägenhet att vara ytterst ovilliga att samarbeta.

En viktig faktor är att myndigheterna, byråerna och våra adoptivföräldrar tenderar att ha ofullständig information – viktiga dokument i vår akt saknas – och det här kan göra det extremt svårt att spåra de biologiska föräldrarna.

F: Kostar det pengar?
S: Ja. Att söka i Indien kan vara mycket svårt och tidskrävande, mycket svårare än i andra länder. Det innebär mycket arbete, ansträngning, resande, förseningar och byråkrati och vi behöver få kompensation för tiden vi lägger ner.

F: Hur mycket kostar det?
S: För att se den totala kostnaden för vår tjänst, klicka här
För att se en specifikation av de förekommande kostnaderna, klicka här

F: Jag vill få ut mina adoptionshandlingar i Indien. Kan ni rekommendera någon jurist?
S: Nej. Vi arbetar dock med jurister i Indien och Anjali Pawar, samordnare för ARC, är själv jurist. Vi erbjuder en övergripande söktjänst för adopterade från Indien och en del av denna tjänst innebär tillgång till jurister i alla regioner i Indien. Till skillnad mot andra jurister i Indien så är vi specialiserade på att söka åt adopterade och erbjuder en sällsynt och unik tjänst. Vi förmedlar inte kontakt till tredje part-jurister.

F: Kan jag bara få namn och adress till min mamma utan att söka?
S: Inte ännu. Vi anser att det är din rättighet att få den här informationen – gratis – och det är det vi kämpar för. Men, för tillfället håller indiska myndigheter hårt i adoptionsakterna och det kan ta år av ihållande rättsliga utmaningar för att få ut någon information.

F: Vill alla indiska mödrar träffa sina bortadopterade barn?
S: Vanligvis ja. Men det kan vara en mycket känslig situation och för att hantera den krävs stor försiktighet och erfarenhet. Problemet är att en del adopterade fötts av ogifta mödrar och i Indien är det mycket social stigma kring ogifta mödrar. Ofta har våra mödrar gått vidare och gift sig och inte berättat för sin make om sitt utomäktenskapliga barn som lämnats in för adoption. I varje enskilt fall kontaktade vi modern och fick hennes godkännande att lämna ut uppgifter om henne till den adopterade – detta steg kommer efter själva sökandet.

F: Är det lätt för mödrar att återse sina bortadopterade barn?
S: Nej. Oftast kan återföreningen resultera i att gamla sår rivs upp. I de flesta fall har hela händelsen dolts och aldrig pratats om, men smärtan har funnits kvar. Dock så har alla mödrar som vi varit i kontakt med velat träffa sitt sedan länge saknade barn.

F: Ger ni mig min mammas namn så snart ni hittar det?
S: Nej. Att efter 20 år återförenas med sitt bortadopterade barn kan vara traumatiskt för båda parter, och om det inte sköts korrekt så kan det skapa sociala problem. Det är här vår kompetens i socialarbete och vår erfarenhet av att hantera sådana här situationer kommer in. Vi lämnar endast ut personuppgifter efter att det första mötet ägt rum och då förutsatt att båda parter är bekväma med varandra.

F: Det sägs att jag var hittebarn i Indien. Har jag någon chans att hitta min mamma?
S: Det är mycket svårt att svara på och det är olika från fall till fall. I de fall det faktiskt är ett hittebarn så finns det ingen möjlighet att hitta modern, men många av oss har felaktigt fått denna stämpel eftersom det påskyndar adoptionsprocessen. ARC kommer att granska dina handlingar (gratis) och kontrollera uppgifterna mot barnhemmets uppgifter. Vi tar oss inte an fall om vi inte tror att vi kan lyckas.

F: Jag lämnades bort av min mamma/pappa/släkting, hur ser mina chanser ut att hitta min mamma?
S: Generellt sett bra. Men först behöver vi bedöma dina dokument. Det hjälper oss att identifiera ett barnhem och arbeta fram en lämplig strategi.

F: Vad kan jag göra om jag inte har några dokument alls?
S: Kontakta oss med den information du ändå har, så kommer vi på ett sätt att få ut din akt. Vi har många års erfarenhet av sökande och att övervinna det till synes omöjliga är en del av vår arbetsbeskrivning.

F: Sysslar ni med något olagligt? Betalar ni mutor?
S: Vi har mycket starka etiska värderingar och skulle aldrig ha överlevt i de här skumma sammanhangen om vi gjorde något olagligt. Det finns många som mer än gärna skulle åtala oss. Vi har aldrig tagit emot eller betalat mutor och kommer så heller aldrig att göra. Vi arbetar helt och fullt enligt statliga lagar. Det kan sakta ner vårt arbete men vi är nöjda med att det är fullständigt lagligt.

F: Jag har varken namn eller andra personuppgifter på min mamma. Har jag någon chans?
S: Ja. De flesta vuxna adopterade som vi har hjälpt hittills har varit i samma sits.

F: Kan ni förklara hur sökandet går till? Det är min rättighet och jag har inte råd att betala.
S: Nej. Att hålla på och söka är en tidskrävande, komplex och frustrerande sysselsättning. Det är mycket hårt arbete och det kan ta år. (För Arun, grundare av ARC, tog det 17 år och innebar 40 flygresor till Indien. Under många år erbjöd vi denna tjänst gratis, men vi blev tvungna att börja ta ut en minimiavgift för att kunna fortsätta göra vad vi gör. Vi har ett unikt nätverk av etiska socialarbetare och jurister i Indien, ett utmärkt rykte och stark etik. Varje fall kräver en process som bäst kan beskrivas som en adoptionsprocess i omvänd ordning. Man måste starta från slutet och förstå vilka regler och förordningar som gäller vid olika steg. Att upprätthålla det här nätverket och vår metodik kräver ett visst mått av sekretess och förtroende. Det är bara tillgängligt för dem som anlitar oss. Det är dock vårt mål att inte behöva göra det här jobbet och så snart som den indiska regeringen gör denna information allmänt tillgänglig så kommer vi gladeligen att dra oss tillbaka.

F: Kan jag söka på egen hand?
S: Ja. Du kanske kan lyckas med ett sökande på egen hand, men vi kan garantera dig att det kommer att kosta betydligt mer än om du gör det via ARC. Om du skulle vilja ha en specifikation på beräknade kostnader så hör av dig.

F: Jag är i Indien nu (eller jag ska resa dit nästa vecka). Kan ni hjäpa mig?
S: Nej. Även om vi tog med dig till ditt barnhem så skulle de inte lämna ut informationen som behövs. Det kan ta upp till två år av rättsliga utmaningar att få tillgång till handlingarna.

Anlita oss…